Bilden uttrycker längtan och svårigheten med att få ihop den fysiska kroppen med den virtuella drömbilden av kvinnan. En liten svartvit mansfigur lämnar kropparna och över himlen rider en kraftfull valkyria. Bilden ingår som en del i bildserien FRIS från år 2020.