”Cosmic man” är en av de bilder som säljer bäst och kan idag erbjudas i flera storlekar. Ursprungsbilden från år 2020 var bara 16×16 cm och är avslutningen på en fris med åtta bilder som handlar om transformation till en helhetsindivid. ”Cosmic man” är ett collage av olika element och precis som i verkligheten är utmaningen att skapa en levande och harmonisk helhet med samspelande delar.