Late Bloomer – bildutställning på Regnbågshuset i Göteborg 29 nov – 18 dec 2023
Queer Spirit i Jakobs kirke i Oslo 14-20 februari 2023
Utställning i Pauluskyrkan i Oslo den 23 september 2022
K/ALLE/T – text och två bilder i antologi om queer andlighet
Olsokutställningen ”Queer Spirit” på Stiklestad 26 juli – 30 augusti 2022
West Pride 2022