Fotot är taget år 2020 inne på ett övergivet sanatorium och psykiatriskt sjukhus. Bilden har sedan bearbetats med hjälp av ”DeepDream” som är en artificiell intelligens och ett neuralt nätverk som efterliknar hur den mänskliga hjärnan fungerar. De hallucinationsliknande effekterna i bilden är ett resultat av den artificiella intelligensens drömmar.