Till 2023 års West Pride utställning bidrar jag och MiaZ med vår installation ”Bristande vandel i folkhemmet Sverige”. Genom Tidöavtalet myntade den nya regeringen begreppet ”bristande vandel” och vi ser en uppenbar fara att det i förlängningen även kan komma att omfatta HBTQI-personers sexuella moral och levnadssätt. Genom konstverket undersöker och gestaltar vi vad detta väcker i oss själva samtidigt som vi vill synliggöra det problematiska i begreppet på ett lekfullt och utmanande sätt. Installationen består av Marias dockhus från barndomen som fått ett omgivande landskap och invånare i form av dockor och andra figurer.