Affischbilden från lanseringen år 2019 av boken ”En värld vaken till sig själv” som består av femton verser med tillhörande bild. Bilderna är collage och gamla skolplanscher är en återkommande del i uttrycket. Ett stort tack till Mette Welhaven Næss för hennes hjälp och medverkan till denna vackra bok. Versen för denna bild lyder:

Det handlade aldrig om mig
eller dig,
inte ens om oss.

Det handlade om liv genom död
och generationernas gång.

Det handlade om själv utan bild.
Liv för livets skull,
en sömlös dans utan början och slut.

Det handlade om en enda existens
nyfiken på sig själv genom tillvarons mångfald.

Varje människa ett unikum,
varje människa en gemenskap utan gräns.